TOYOTA COROLLA ALTIS 2022 RA MẮT TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Toyota Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm xe Corolla Altis 2022 hoàn toàn mới vào ngày 10/03/2022

Toyota Corolla Altis 2022 với 03 phiên bản: 

- Toyota Altis 1.8G:        719.000.000 VNĐ

- Toyota Altis 1.8V:        765.000.000 VNĐ

- Toyota Altis 1.8 HEV:  860.000.000 VNĐ

2022-03-09