RAIZE

RAIZE RAIZE RAIZE RAIZE RAIZE RAIZE RAIZE RAIZE
RAIZE
RAIZE
RAIZE
RAIZE
RAIZE
RAIZE
RAIZE
RAIZE
Giá: 498,000,000 VNĐ

RAIZE

Khu• Số chỗ ngồi : 5 chỗ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số tự động vô cấp

+ Số tự động vô cấpấy đảo cuộc chơi

535.000.000 VND

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số tự động vô cấp